e-Stüdyo


e-Stüdyo, Uzaktan Eğitim alanında eğitim veren üniversitelerde, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlayan ve öğretim elemanlarının ilgi çeken dersler oluşturmalarını sağlayan ortamlardır. Anahtar çözümlerimiz kapsamında, öğretim elemanlarının bilimsel bir sunum yapabileceği veya sanal bir eğitim gezisi yapabileceği İnteraktif Yazı Tahtası vardır. Bu interaktif yazı tahtası sorgulamaya dayalı öğrenimi dinamik bir sınıf deneyimi haline getirdiğinden farklı mekanlardaki öğrencilerin motivasyonunu ve performansını artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca öğretim elemanlarının anlatımını oturduğu yerden yapabilmesini sağlayan ve anlatımında ekranın kalemini kullanabildiği İnteraktif LCD Ekranı, öğretim elemanlarının e-stüdyo içerisindeki her noktadan öğrencilere aynı ses kalitesinde sesini iletmesini sağlayan Konferans Mikrofonu, öğretim elemanının öğrencilere etkileşimin sağlandığı PTZ Kamera gibi, tüm cihazların kurulumlarını ve senkranizasyonunu sağlıyoruz.


e-ToplantıSalonu


e-Toplantı Salonu, video konferans ya da web konferans sistemi ile mesafeden bağımsız olarak farklı noktalardaki katılımcılar ile görüntü, ses ve veri alışverişi sayesinde eş zamanlı toplantılarınızı veya seminerlerinizi yapabileceğiniz ortamlardır.

Bu ortamlarda kullanılan sese duyarlı kamera, e-toplantı salonu içerisinde her noktadan aynı kalitede sesi alabilen Konferans Mikrofonları, İnteraktif bir ekran ve yazı tahtası, toplantının momentini kaybetmeden sunum ile ilgili nesnelerin görüntülerini sunu sırasında 3 boyut gösterebilen Dökğman Kamera gibi cihazların kurulumlarını ve senkranizasyonunu yapıyor ve başarılı toplantılara olanak sağlıyoruz.


e-Sınıf


e-Sınıf, öğretim elemanlarının farklı bir ortamda olduğu veya öğrenci sayısının fazla olduğu derslerin yapılabileceği ortamlardır. Farklı mekanda bulunan öğretim elemanlarının e-sınıfta bulunan öğrencilerle etkileşimini artırmak amacıyla, yüksek yansıtma özelliğine sahip projeksiyon cihazları, sunum ile ilgili nesnelerin görüntülerini sunu sırasında 3 boyutlu gösterebilen Dökğman Kamera, öğretim elemanının öğrencilerle etkileşiminin sağlandığı PTZ Kamera gibi cihazların kurulumlarını ve senkronizasyonunu yapıyor ve sınıf ortamında uzaktan eğitime olanak sağlıyoruz.