Tamamlanan Projelerimiz

KONFERANS YÖNETİM SİSTEMİ

Geliştirilen Konferans yazılımı sayesinde konferanslarınızı rahatlıkla yönetimi sağlanabilmektedir.

Geliştirilen sistemin sağladığı işlemler;

  • Özet Bildiri Toplama,
  • Tam metin bildiri Toplama
  • Kullanıcı Yetkilendirme (Hakem, Editör vb.)
  • Hakemleme süreçleri,
  • Kabul mektuplarının iletimi
  • Konferans Ödeme İşlemleri
  • Toplu mail gönderme
  • Kullanıcılara Mail Gönderme

Yazılımı http://submission.icaiame.com adresinden inceleyebilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİM İLE ÖĞRETİM YAPAN KURUMLAR İÇİN MERKEZİ SINAV YAZILIMI

Proje Özeti
Uzaktan eğitim yapan birimler her dönem için bir final birde bütünleme sınavlarını gözetimli olarak yapmaktadır (Yök tarafından zorunludur.) . Bu sınavlar oturum şeklinde planlanmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık %60 çalıştığı için sınavları Yüz-Yüze eğitimde olduğu gibi 1-2 haftalık zaman diliminde gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Bunun yerine 1-2 gün içinde belirli sayıda oturumda biranda birden çok dersin sınavı yapılarak daha kısa bir zaman diliminde sınavlar yapılmaktadır.

Sınavların oturum şeklinde yapılmasını sağlayan Merkezi Sınav Yazılımı aşağıdaki özellikleri içermektedir.

1) Birlikte yapılması gereken derslerin planlanması
– Öğrencilerin maksimum 3-4 ders  için sınava girecek şekilde planlama yapılması
– Sınav kitapçıklarının en az sayfa sayısı ile basılması için planlama yapılması
– Öğrencilerin mümkün olan en az oturumda sınavlara gelmesi
– Göreceli olarak zor derslerin sınavlarının farklı oturumlara dağıtılması

2) Öğrencilerin her oturum için sınava girecekleri salonların belirlenmesi
– Okuldaki salon sayılarına göre öğrenci dağıtımının yapılması
– Amfi gibi büyük sınıflarda birden fazla şubenin aynı anda sınava girmesinin planlanması

3) Sınav salonlarında görev olacak olan salon başkanı, gözetmen, engelli gözetmen dağılımın yapılması

4) Öğrencilerin sınava girecekleri salon, gün saat bilgilerinin  web ortamında her öğrenciye özel duyurulması. Öğrenci sınav giriş belgesinin basılması

5) Öğrenci optik formlarının kişiye özel basılması.

6) Sınav sonunda optik formların değerlendirilmesi puanların hesaplanması
– İptal edilen sorular varsa ilgili soruların değerlendirmeden çıkarılması
– Farklı kodlarla yapılan fakat aynı listeden kaydedilecek notların birleştirilmesi
– Aynı kodla yapılan farklı ders listelerinin kendi ders kodlarına uygun listelere ayrıştırılması

7) Sınav işlemleri sırasında kitapçık cevap anahtarlarının işlenmesi, cevaplandırılması gibi işlemlerde istenmeyen sebeplerden dolayı hatalar olabilmektedir. Muhtemel hataları bulmak için bazı raporlar alınarak hatalar yakalanabilir.
– Aynı ders için farklı grupların standart sapma ortalama gibi değerlerinin birbirinden çok uzak olmaması gerekir.

Geliştirdiğimiz yazılım üzerinde analizler yapay zeka ve veri madenciliği yapılarak daha da etkili hale getirilmektedir. (Projenin bu kısmı sürekli devam edecek bir çalışmadır.)

8) Şube bazlı, ders bazlı gerekli raporların hazırlanması, excel, text dosya şeklinde raporların hazırlanması. Gerekli durumlarda web servis ile Öğrenci İşleri Otomasyonuna notlar işlenebilecektir. Fakat bu servisin bir standardı yoktur. Her okulun yazılımı birbirinden farklı olabilmektedir.

Yazılım Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Final ve Bütünleme Sınavlarında kullanılmıştır.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİM YAZILIMI

Bu projenin amacı evde bakım hizmeti sunan sağlık çalışanlarının gerçek zamanlı değişen durumlara göre ev ziyaretlerinin planlanması için bir model ve yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem ile sağlık çalışanları mobil cihazlar ile bakım verilerini sisteme yükleyip bir sonraki ziyaretin hangi adrese yapılacağını öğrenebilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre 65 yaş üstü bireylerin toplam nüfusa oranı 2000 yılında %5.7 iken bu rakam 2010 yılında %7.2 ye, 2016 yılında ise %8.3 e ulaşmıştır. Yine TUİK öngörü tahminine göre Türkiye de 65 yaş üstü nüfus 2023 yılında %10.1 ile 10.2 arasında 2050 yılında ise %17.6 ile 20.8 arasında olacaktır. (www.tuik.gov.tr) Bu rakamlar göz önüne alındığında giderek artan sayıda evde bakım hizmeti alması gereken bireylerin olacağı görülmektedir. Dünyada oldukça sık kullanılan evde bakım hizmeti Türkiye de 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile yasal bir durum kazanmıştır Bu kadar çok sayıda birey için ev ziyaretlerinin en uygun şekilde en az maliyetle planlanması zor bir problemdir. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile problemin çözümü için yapay zeka yöntemleri ile bir model uygulayarak probleme çözüm arayan yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım Evde bakım hizmeti sunan Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları kullanabilmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir